Etikettarkiv: bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor – Om ni vill göra en bodelning så måste denna göras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Har ni inte genomfört bodelningen inom denna tidsrymd så har ni i laglig mening förverkat rätten till bodelning.
Det är endast er samboegendom som skall ingå i er bodelning. Er samboegendom innefattar er gemensamma bostad samt gemensamt bohag. Här finns detaljerad information om vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor.

Ni kan ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor på Juridiska Dokument. Tillsammans med bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer också detaljerade instruktioner för hur ni fyller i ert bodelningsavtal.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!