Etikettarkiv: bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet - Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Bodelning av fastighet

Mellan sambor görs bodelning endast i samband med att samboförhållandet upphör under förutsättning att någon av samborna begär detta.

Bodelning av fastighet

När man ska bestämma fastighetens värde så utgår man från dess marknadsvärde. Oftast är det besvärligt att bestämma fastighetens marknadsvärde utan att lägga ut fastigheten till försäljning. Vid bodelning av fastighet står det dock samborna fritt att själva komma överens om fastighetens marknadsvärde. Om samborna så önskar, kan de ta en värderingsman till hjälp som på mer objektiva grunder kan komma fram till ett värde på fastigheten.

Efter att samborna  är överens om marknadsvärdet är det brukligt att från detta värde dra bort:

  • Latent skatt
  • Beräknade försäljningskostnader

Om ni är överens så kan ni själva göra en bodelning med hjälp av bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!