Kategoriarkiv: Bodelningsavtal

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet - Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!Bodelning av fastighet – Mellan sambor görs bodelning endast i samband med att samboförhållandet upphör under förutsättning att någon av samborna begär detta.

Bodelning av fastighet

När man ska bestämma fastighetens värde så utgår man från dess marknadsvärde. Oftast är det besvärligt att bestämma fastighetens marknadsvärde utan att lägga ut fastigheten till försäljning. Vid bodelning av fastighet står det dock samborna fritt att själva komma överens om fastighetens marknadsvärde. Om samborna så önskar, kan de ta en värderingsman till hjälp som på mer objektiva grunder kan komma fram till ett värde på fastigheten.

Efter att samborna  är överens om marknadsvärdet är det brukligt att från detta värde dra bort:

  • Latent skatt
  • Beräknade försäljningskostnader

Om ni är överens så kan ni själva göra en bodelning med hjälp av bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal samborBodelningsavtal sambor – Om ni vill göra en bodelning så måste denna göras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Har ni inte genomfört bodelningen inom denna tidsrymd så har ni i laglig mening förverkat rätten till bodelning.
Det är endast er samboegendom som skall ingå i er bodelning. Er samboegendom innefattar er gemensamma bostad samt gemensamt bohag. Här finns detaljerad information om vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor.

Ni kan ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor på Juridiska Dokument. Tillsammans med bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer också detaljerade instruktioner för hur ni fyller i ert bodelningsavtal.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!